لطفا شکیبا باشید...

بیوگرافی و اطلاعات مجتبی صفری

مجتبی صفری - (شخص حقیقی)

آمار مجتبی صفری در سایت

پرسش های پاسخ داده : 4

رای های مثبت کسب کرده 0

رای های منفی کسب کرده 0

پاسخ های منتخب به عنوان بهترین پاسخ : 0

در مجموع 4 امتیاز کسب کرده است .