لطفا شکیبا باشید...

بیوگرافی و اطلاعات فرزانه قبادی

فرزانه قبادی - (شخص حقیقی)

آمار فرزانه قبادی در سایت

پرسش های پاسخ داده : 3

رای های مثبت کسب کرده 1

رای های منفی کسب کرده 0

پاسخ های منتخب به عنوان بهترین پاسخ : 1

در مجموع 18 امتیاز کسب کرده است .