لطفا شکیبا باشید...

بیوگرافی و اطلاعات هلیا فرهادی

هلیا فرهادی - (شخص حقیقی)

آمار هلیا فرهادی در سایت

پرسش های پاسخ داده : 4

رای های مثبت کسب کرده 2

رای های منفی کسب کرده 0

پاسخ های منتخب به عنوان بهترین پاسخ : 0

در مجموع 14 امتیاز کسب کرده است .