لطفا شکیبا باشید...

بیوگرافی و اطلاعات وحید هاشمی

وحید هاشمی - (شخص حقیقی)

مهارت ها

CSS , HTML

آمار وحید هاشمی در سایت

پرسش های پاسخ داده : 3

رای های مثبت کسب کرده 2

رای های منفی کسب کرده 0

پاسخ های منتخب به عنوان بهترین پاسخ : 0

در مجموع 11 امتیاز کسب کرده است .