لطفا شکیبا باشید...

بیوگرافی و اطلاعات Arad javaheri

Arad javaheri - (شخص حقیقی)

مهارت ها

#C , CSS , HTML , Laravel , MVC , My SQL , PHP , Python , Web App

اطلاعات تکمیلی Arad javaheri

آمار Arad javaheri در سایت

پرسش های پاسخ داده : 1

رای های مثبت کسب کرده 2

رای های منفی کسب کرده 0

پاسخ های منتخب به عنوان بهترین پاسخ : 0

در مجموع 11 امتیاز کسب کرده است .